Uprava

UPRAVNI ODBOR KK “SLOBODA”:

 • Nijaz Suljkić, predsjednik kluba
 • Muradif Brkić, predsjednik Upravnog odbora
 • Goran Jurčenko, član
 • Rasim Softić, član
 • Adis Mulabdić, član
 • Lutvo Talović, član

SKUPŠTINA KK “SLOBODA”:

 • Nijaz Suljkić, predsjednik
 • Lutvo Talović
 • Miralem Nalović
 • Miralem Hercegovac
 • Alen Kamerić
 • Amir Mešić
 • Rasim Softić
 • Srboljub Kojić
 • Emir Selesković
 • Raif Brkić
 • Muradif Brkić
 • Zijad Jogunčić
 • Midhat Jogunčić
 • Dževad Avdić
 • Nihad Halilović
 • Damir Muminović
 • Zlatko Novaković
 • Goran Jurčenko
 • Adis Mulabdić
 • Nermin Kasumović